Norsk kategori Norwegian Catergory

Dette er en ny kategori for meldinger på norsk eller om norske toppmøter eller norsk aktivitet.

This is a new category is for messages in Norwegian or about Norwegian summits or Norwegian activity.

5 Likes