New band 5 and 70MHz in LA

New law for radioamateur from5/11-2009.
Se link:
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20091105-1340.html
Band plan for 70MHz is:
Even if written in universal language (Norwegian) it can be of interest for other hams…

NRRL Båndplan for 70 MHz. (inkl JX/JW/3Y)
VIS RESPEKT FOR DENNE BÅNDPLANEN

KANAL FREKVENS BW BÅNDPLAN BRUK
0 – 000 TX -IKKE TILLATT (TX is not allowed)
1 – 025 TX -IKKE TILLATT
2 – 050 TX -IKKE TILLATT
3 – 075 70.065 – 70.085 2700 Hz Telegrafi og SSB Også Beacons*1)(CW and SSB)
4 – 100 TX -IKKE TILLATT
5 – 125 TX -IKKE TILLATT
6 – 150 70.140 -
70.185
2700 Hz
Telegrafi,
SSB og MGM
70.150 MS kallefrekvens (Call freq)
*2) 70.185 Crossband 7– 175
8 – 200 TX -IKKE TILLATT
9 – 225 TX -IKKE TILLATT
10 – 250 TX -IKKE TILLATT

11 – 275 70.265 Telegrafi,
SSB og MGM
70.300 SSB Kallekanal
(midlertidig for LA) 12 – 300 -70.310
13 – 325 TX -IKKE TILLATT
14 – 350 TX -IKKE TILLATT
15 – 375 70.365 – 70.385 12 kHz ALL MODES FM 70.375 *3)
16 – 400 TX -IKKE TILLATT
17 – 425 70.415 -
70.460
12 kHz
FM 12,5 kHz
kanaler
70.425 – 70.437,5
FM oppkall 70.450. 18 – 450 (FM call freq
19 – 475 TX -IKKE TILLATT
20 – 500 TX -IKKE TILLATT

  1. Fyr skal koordiners via NRRLs fyrmanager og IARU. Søknad om fyr følger
    vanlige retningslinjer og skal godkjennes av PT.
  2. STOR varsomhet må utvises ved TXbruk av 70.185. Begrens effekten og sørg for
    at båndbredden ikke overskrides.
  3. AM trafikk kan foregå i dette segmentet.

NRRL har laget en foreløpig båndplan for 70MHz. Den vil oppdatert dersom vi får
tildelt nye segmenter (kanaler).

ALLE segmenter i NRRLs båndplan er lagt inn med guard mot kommersielle brukere.
Sørg for at du overholder de frekvenssegmenter vi har satt opp.

For FM trafikk – husk båndbredden på ditt signal. Bruk derfor kun de kanaler vi har
oppgitt under bruk (totalt 4 kanaler med 12,5 kHz avstand). FM trafikk på eksempelvis

70.415 (nedre båndgrense som er oppgitt i tabellen) vil forstyrre nabokanal.
Ved CW/SSB husk også båndbredden og sidebåndet. INGEN del av signalet skal gå
utenfor våre båndgrenser.

Band plan for new bands in LA, JW, JX and 3Y

  • is proposed band plan.

135,7-137,8 kHz
Secondary 200W from TX,1 kHz max bandwidth,Maximum radiated power is 1 W e.i.r.p.

493-510 KHz 600m band
Secondary 100W from TX, ONLY A1A CW
500,0 kHz Call frequency.*
503,0 kHz Activity center.*

5260-5410 KHz 60m band
Secondary 100W from TX, 6KHz bandwith.
5310 kHz CW Activity center.*
5305 - 5315 kHz Activity center.*
5335 kHz QRP Activity center.*
5335 - 5340 kHz All modes.*
5355 kHz Digital modes.*
5350 - 5360 kHz Activity center.*
5375 kHz USB Activity center.*
5375 - 5394 kHz Activity center..
5403,5 kHz USB international call frequency (DX)

73 de LA1KHA Kjell

In reply to LA1KHA:

Thanks for that, Kjell, perhaps the plan could mention the UK beacon chain on 5.2885 MHz?

73

Brian G8ADD

In reply to Brian G8ADD:
Thanks for your replay.
I send your comment to NRRL ( Norwegian RSGB)